deco

Condicions de cancel·lació
de reservesPer tal de confirmar una reserva, es demanarà una paga i senyal del 50% del preu total de l'estada.

L'Hostal Rural Falgars mantindrà la seva reserva fins a les 20:00h del dia d'arribada, i es podrà considerar com no presentada si l'arribada és posterior a aquesta hora. En cas de saber que arribarà més tard d'aquesta hora cal avisar a l'hostal per telèfon al (+34) 93 744 10 95.

La no presentació el dia de la reserva o la cancel·lació fora de termini (dins els deu dies anteriors a la data d'arribada), comportarà la pèrdua de l'import corresponent a la paga i senyal efectuada, així com la cancel·lació de la reserva. L'usuari té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d'arribada.

Quan el client abandoni l'habitació abans de la data que tenia reservada, l'Hostal Rural Falgars demanarà l'equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.

L'entrada es realitza a partir de les 13h del dia d'arribada, i la sortida es realitza amb hora límit a les 11h del dia de la marxa.

Per cancel·lar una reserva, podeu posar-vos en contacte amb l'Hostal Rural Falgars a través del correu falgars@falgars.com indicant el seu nom i la data de la reserva, o bé per telèfon al (+34) 93 744 10 95 o al 682 284 082.

Condiciones de cancelación
de reservasPara confirmar una reserva, será necesario efectuar un depósito del 50% del importe total de la estancia.

El Hostal Rural Falgars mantendrá su reserva hasta las 20:00 horas del día de llegada, y se podrá considerar como no presentada si la llegada es posterior a esa hora. En caso de llegar con posterioridad a las 20:00, por favor avísennos al teléfono 93 744 10 95.

La no presentación el día de la reserva o la cancelación fuera de plazo (dentro de los diez días anteriores a la fecha de llegada) comportará la pérdida del importe correspondiente al depósito efectuado y la cancelación de la reserva. El usuario tiene derecho a cancelar la reserva confirmada, sin penalización alguna, siempre que se haga antes de los diez días previos a la fecha de llegada.

Si el cliente abandona la habitación antes de la fecha que tenía reservada, deberá abonar el equivalente del 50% del precio total de los servicios que queden por utilizar.

La entrada se realiza a partir de las 13h del día de llegada, y la habitación se abandonará como máximo, a las 11h del día de salida.

Para cancelar una reserva, pueden ponerse en contacto con el Hostal Rural Falgars a través del correo falgars@falgars.com indicando su nombre y fecha de reserva, o bien por teléfono al (+34) 93 744 10 95 o (+34) 682 284 082.

deco